Informasjonskapselvarsel
Ved å akseptere alle informasjonskapsler sikrer du en best mulig brukeropplevelse. Les mer om informasjonskapsler og deres bruk eller endre innstillingene for informasjonskapsler.
Trusters diamant- og løsningsorienterte kundeservice hjelper små gründere

Faktureringsinstruksjoner

Bla gjennom og implementer faktureringspolicyene i Trusters retningslinjer for fakturering for å sikre et smidig samarbeid.

Betalingsbetingelser for fakturaer

Betalingsfristen for fakturaen må være minst 11 dager netto.

Den avtalte betalingsperioden begynner ikke å løpe før fakturaen er levert til riktig faktureringsadresse.

Opplysninger som kreves for fakturaer

Hver faktura som sendes til Truster, må inneholde abonnentens opplysninger. Fakturaer må også alltid adresseres til riktig selskap og sendes til riktig faktureringsadresse.

Fakturaer som sendes til feil selskap blir ikke registrert, men slettes automatisk og kreves inn.

Fakturering på nett

Vi godtar først og fremst e-fakturaer.

Papirfakturaer

Papirfakturaer skannes sentralt og distribueres elektronisk.

Vær oppmerksom på at det er forbudt å sende annet materiale enn faktureringsmateriale til disse adressene.

Fakturaer sendt via e-post

Fakturaer kan også sendes i PDF-format til bedriftsspesifikke e-postadresser. Kun PDF-fakturaer kan sendes til e-postadresser. En PDF-fil kan bare inneholde én faktura om gangen. Vedleggene til fakturaen må være i samme fil som fakturaen.

Papirpost

Postadresse PB 313, 00101 Helsinki. Fakturaer kan ikke sendes til denne adressen.


Faktureringsinformasjon: