Informasjonskapselvarsel
Ved å akseptere alle informasjonskapsler sikrer du en best mulig brukeropplevelse. Les mer om informasjonskapsler og deres bruk eller endre innstillingene for informasjonskapsler.

YEL kalkulator

Med YEL-kalkulatoren kan du sjekke hva slags FØL-forsikringspremier du ville betalt og hvor mye dagpenger du ville fått i ulike situasjoner. Arbeidsinntekt bør vurderes nøye, fordi YEL-forsikringen tar seg av trygden til en liten gründer.

Skaff deg YEL-forsikring ->

Skriv inn detaljene dine

Fødselsdato *
Jeg har hatt YEL-forsikring i mindre enn fire år.
Opparbeidet tjenestepensjon
€/måned
YEL arbeidsinntekt, dvs. verdien av arbeidsinnsatsen din *
YEL arbeidsinntekt kan være €8 261,71-€ 187 625,00.

€/år

Antall avdrag i et kalenderår
Første betalingsmåned i kalenderåret
Pensjonsestimatet er
Takk skal du ha! Innsendingen din er mottatt!
Oops! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.

Dine beregninger

per inneværende år
0
per måned
0
Frister
innbetaling
Pensjonsestimat er beløpet for tjenestepensjon beregnet på nivået for inneværende år. Anslaget er basert på gyldig lovverk og tar hensyn til effekten av levealderfaktoren og din opptjente tjenestepensjon så langt, dersom du har fylt ut opplysningene.
Sykepenger
0
per ukedag
Ulykkestilskudd
0
per ukedag
Opptjeningstillegg
0
per ukedag
Grunndagpenger
0
per ukedag
Foreldrepenger
0
per ukedag
Et estimat for fremtiden
fra tjenestepensjonen din
0
€/måned
Laveste pensjonsalder
0
år

YEL-forsikring for små gründere

Den lovpålagte gründerpensjonsforsikringen, kjent fra gründerverdenen, gjelder for stadig flere små gründere. Tjener du minst 8 261,71 euro per år som liten gründer, må du tegne FØL-forsikring. Tegn FUL-forsikring direkte i Trusters faktureringstjeneste og administrer forsikringen din på samme sted. Som nystartet småbedriftseier får du 22 % rabatt på FØL-utbetalinger de første fire årene. Prøv YEL-kalkulatoren og se beløpene!

Hvordan drar jeg nytte av FUL-forsikring?

FUL-forsikring gir trygd til den lette gründeren for ulike situasjoner i livet. FØLS-forsikringen beskytter ryggen hvis du blir syk, skader deg, blir arbeidsledig eller går ut i foreldrepermisjon. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan jobbe, får du FØL-dagpenger fra pensjonsselskapet. FØL-forsikringen opparbeider seg også arbeidspensjon. Selv om ideen om pensjonering kan virke fjern, er det verdt å samle en pensjon jevnt for hvert arbeidsår allerede nå.

Hva forteller YEL-kalkulatoren deg?

Med YEL-kalkulatoren kan du enkelt se hva slags forsikringspremier du vil betale og hvor mye dagpenger du får. Prøv ulike arbeidsinntekter i kalkulatoren og se hvordan endringene vil påvirke syke- og ulykkespenger, arbeidsledighetstrygd, foreldrepenger og senere tjenestepensjon. Dagpengene og din fremtidige tjenestepensjon bestemmes av hva slags FØL-arbeidsinntekt du har beregnet for deg selv.

Slik fungerer kalkulatoren

Skriv inn fødselsdatoen din i FØL-kalkulatoren, og kryss av i boksen hvis du har hatt FØL-forsikring i mindre enn fire år – eller ikke i det hele tatt. Hvis du allerede har opptjent arbeidspensjon, skriv inn beløpet i eget felt.

Dra telleverket og definer YEL-arbeidsinntekten. Vi anbefaler å estimere arbeidsinntekten slik at den samsvarer mest mulig med din brutto årsinntekt som småbedriftseier. Hvis du ønsker det, kan du også definere første betalingsmåned og betalingsavdrag. Kalkulatoren beregner FØL-utbetalingene dine, samt størrelsen på dagpenger og fremtidig tjenestepensjon.

Skaff deg YEL-forsikring ->
FAQ

Ofte stilte spørsmål